top of page

ANBI-Status FasoFair Friends

Stichting FasoFair Friends heeft sinds 2023 de ANBI-status. Dit betekent dat de Belastingdienst onze stichting erkent als een 'algemeen nut beogende instelling' (ANBI). FasoFair Friends voldoet dus aan de eisen die de Nederlandse Belastingsdienst stelt voor een ANBI. 

Deze goedkeuring is belangrijk omdat u als donateur alleen schenkingen kunt aftrekken van de belastingen als een organisatie voldoet aan de eisen van ANBI. Daarnaast betekent dat dat wij geen schenk- en/of erfbelasting hoeven te betalen over de ontvangen schenkingen en erfenissen.  Dus alles komt ook daadwerkelijk ten goede aan ons werk voor kinderen en vrouwen in Burkina Faso.

Zie ook de uitleg van De Belastingdienst.

bottom of page